1993

Thomas Petri przejmuje firmę i kontynuuje jej działalność w formie przedsiębiorstwa jednoosobowego