Impressum

Stopka Redakcyjna

OPN Chemie GmbH
In der Au 14
D-57290 Neunkirchen
Telefon: +49 (0) 27 35 / 77 25-0
Telefax: +49 (0) 27 35 / 77 25-90
Mail: info@opn-chemie.de

Reprezentowana przez:
prezes: Barbara Angelika Gros-Petri

Wpis do rejestru:
wpisana do rejestru handlowego w: Registergericht: Amtsgericht Siegen [Sąd Rejestrowy – Sąd Rejonowy w Siegen] Nr rejestrowy: HRB 4911 Siegen

Numer identyfikacyjny VAT:
Nr identyfikacyjny VAT zgodnie z § 27a ustawy o podatku VAT: DE193879791 UF 1000®, UF 2000®, UF 3000®, UF 2001®, SF 20® jak również OPN-CHEMIE® oraz logo firmy OPN-CHEMIE są zarejestrowanymi i międzynarodowo prawnie chronionymi logotypami i znakami towarowymi OPN-CHEMIE GmbH, D-57290 Neunkirchen-Siegerland.

KONCEPCJA & REALIZACJA

Agencja reklamowa Digital & Print

SketchLab www.sketchlab.de

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI

Zgodnie z § 7 ust. 1 TMG [ustawy o telemediach], jako dostawca usług jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za treści własne na niniejszych stronach. Zgodnie z § 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do kontrolowania przekazanych i zapisanych informacji z zewnątrz, które wskazują na działalność niezgodną z prawem, lub w zależności od sytuacji do ich zgłębiania. Zmianie nie ulegają zobowiązania do usuwania lub blokowania korzystania z informacji według ustaw powszechnych. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Po uzyskaniu informacji o stosownych naruszeniach prawa będziemy bezzwłocznie te treści usuwać.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LINKI
Nasza oferta zawiera ewentualnie linki do zewnętrznych stron należących do osób trzecich, na których nie mamy wpływu na zamieszczane tam treści. Dlatego też nie możemy brać odpowiedzialności za znajdujące się tam treści. Za treści na wskazywanych przez nas stronach zawsze odpowiada każdorazowy oferent lub administrator stron. Wskazane przez nas strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych niezgodności z prawem w momencie ich otrzymania. W momencie odesłania do wskazanych stron nie stwierdzono niezgodnych z prawem treści. Stała kontrola treści na tych stronach nie jest jednak możliwa bez konkretnych sygnałów o naruszaniu tam prawa. Po uzyskaniu informacji o naruszeniach prawa będziemy bezzwłocznie takie linki usuwać.

PRAWA AUTORSKIE
Zamieszczone na stronach przez administratora treści i dzieła podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Kopiowanie, przerabianie, rozpowszechnianie oraz wykorzystanie tychże treści i dzieł w każdy niemieszczący się w granicach prawach autorskiego sposób wymaga pisemnej zgody każdego autora lub wydawcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone tylko na prywatny, niekomercyjny użytek. W przypadku gdy treści na tych stronach nie zostały wydane przez administratora, wówczas obowiązują prawa autorskie odnoszące się do osób trzecich. Osobno zamieszcza się adnotacje o treściach pochodzących od osób trzecich. Jeżeli jednak mimo to zauważą Państwo naruszenie prawa autorskiego, prosimy o stosowne zawiadomienie. Po uzyskaniu informacji o naruszeniach prawa będziemy bezzwłocznie usuwać treści tego typu.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym przedstawiamy skróconą formę naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Pełną jej wersję znajdą Państwo tutaj!

1. OCHRONA DANYCH NA PIERWSZY RUZT OKA

WSKAZÓWKI OGÓLNE
Poniższe wskazówki umożliwiają Państwu łatwy wgląd w to, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi w momencie, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, przy pomocy których mogą Państwo zostać zidentyfikowani. Wyczerpujące informacje na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo z naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, do którego link został podany nad i pod niniejszym tekstem.

POBIERANI DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
Kto jest odpowiedzialny za pobieranie danych na naszej stronie internetowej?

Przetwarzania danych na naszej stronie internetowej dokonuje właściciel strony internetowej . Jego dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć w impressum strony.

Jak pobieramy Państwa dane?

Państwa dane są z jednej strony pobierane dlatego, że Państwo nam je przekazują, przy czym może tu chodzić np. o dane, które podają Państwo w formularzu kontaktowym.

Z drugiej strony pewne dane są pobierane automatycznie przez systemy IT w chwili Państwa wejścia na naszą stronę. Są to przede wszystkim dane techniczne = pliki dziennika (rejestr zdarzeń lub inaczej „logi”) – np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony. Pobieranie tych danych następuje automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część tych danych jest pobierana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępnienia strony internetowej. Owe pliki dziennika są niezbędne w razie wystąpienia problemów, są jednak u nas usuwane co 120 dni. Inne dane mogą być wykorzystywane celem dokonywania analizy Państwa zachowań jako użytkownika, co jednak u nas nie ma miejsca!

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

Każdorazowo przysługuje Państwu prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu Państwa danych osobowych. Poza tym mają Państwo prawo żądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej kwestii jak i w razie innych pytań na temat ochrony danych mogą się zawsze Państwo zwrócić do nas na podany w impressum adres. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia zażalenia do właściwego organu nadzorczego.

2. OGÓLNE WSKAZÓWKI I INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

OCHRONA DANYCH
Właściciele tych stron bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z przepisami ustawowymi o ochronie danych osobowych, jak również w zgodzie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

W momencie gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, różne Państwa dane osobowe są pobierane przez system IT. Dane osobowe to stanowią dane, przy pomocy których mogą Państwo zostać zidentyfikowani. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane pobieramy i do czego je wykorzystujemy. Objaśnia też, jak i w jakim celu się to dzieje.

Informujemy, że przekazanie danych w internecie (np. w komunikacji mailowej) może wykazywać pewne luki bezpieczeństwa. Nie jest możliwa absolutna ochrona danych przed dostępem ze strony osób trzecich.

WSKAZANIE ADMINISTRATORA
Jednostką odpowiedzialną za przetwarzania danych na tej stronie jest:

OPN-Chemie GmbH
In der Au 14
D-57290 Neunkirchen
Telefon: +49 (0) 27 35 / 77 25-0
Mail: info@opn-chemie.de

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna który przetwarza dane osobowe sam lub wspólnie z innymi podmiotami, decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

COFNIĘCIE PAŃSTWA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzieloną już zgodę. W tym celu wystarczy przesłanie do nas nieformalnej informacji w formie maila. Takie cofnięcie zgody nie narusza legalności dokonywanego do momentu wspomnianego cofnięcia przetwarzania danych.

PRAWO DO ZŁOŻENIA ZAŻALENIA DO WŁAŚCICWEGO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia zażalenia do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest krajowy inspektor danych osobowych Kraju Związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma siedzibę. Lista inspektorów danych osobowych, jak również ich dane kontaktowe znajdą Państwo w poniższym linku: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
Mają Państwo prawo do zlecania przekazania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub przy wypełnianiu umowy, do siebie lub do strony trzeciej w powszechnie używanym i odczytywalnym komputerowo formacie. W przypadku Państwa żądania bezpośredniego przekazania danych do innego administratora, następuje ono tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

SZYFROWANIE PRZY POMOCY PROTOKOŁU SSL LUB TLS Z
przyczyn bezpieczeństwa i w celu ochrony procesu przekazywania treści poufnych (jak np. zamówienia lub zapytania ofertowe, które przesyłają nam Państwo jako właściciele strony) niniejsza korzysta z szyfrowania w standardzie SSL, względnie TLS. Połączenie szyfrowane rozpoznają Państwo po tym, że wers adresowy przeglądarki “http://” zmienił się “https://” oraz po symbolu zamka w linijce Państwa przeglądarki.

Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, wówczas dane, które Państwo do nas przekazują, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

DOSTEP DO INFORMACJI, BLOKOWANIE, USUWANIE
W ramach obowiązujących regulacji ustawowych zawsze mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji o zapisanych Państwa danych osobowych, a także o źródle ich pochodzenia i odbiorcy oraz o celu przetwarzania tych danych, jak również w danym przypadku prawo do sprostowania, blokowania lub usunięcia tych danych. W tej kwestii jak i w razie innych pytań na temat danych osobowych mogą się zawsze Państwo zwrócić do nas na podany w impressum adres. Dane z listy zapamiętanych (przechowalni) po udanym ich opracowaniu przez serwer są automatycznie usuwane w ciągu 24 godzin.

3. POBIERANIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

PLIKI COOKIES
Strony internetowe częściowo korzystają tak zwane pliki cookies [z ang. cookie – ciastko]. Cookies nie powodują na Państwa komputerach żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Służą temu, by uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla naszych użytkowników, a także bardziej efektywną i bezpieczniejszą. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które przy korzystaniu z przeglądarki internetowej są przez nią archiwizowane i zapisywane w systemie komputerowym. Większość używanych przez nas cookies to tzw. „ciasteczka sesyjne”. Po zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie są one automatycznie kasowane. Pozostałe „ciasteczka” pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, aż Państwo je usuną. „Ciasteczka“ te umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, że będą Państwo informowani o uruchomieniu plików cookies i zezwalać na nie w poszczególnych przypadkach, bądź wykluczać akceptację takich plików w ogóle lub w określonych przypadkach, jakrównież aktywować automatyczne usuwanie „ciasteczek” w momencie zamknięcia przeglądarki. W razie deaktywacji plików Cookiem funkcjonalność niniejszej strony może zostać ograniczona.

Cookies, które są niezbędne do realizacji elektronicznego procesu komunikacji lub do udostępnienia określonych, wybranych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka zakupów), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO). Właściciel strony internetowej posiada uzasadniony interes w zapisywaniu cookies w celu technicznie bezawaryjnego i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. W przypadku zapisu innych plików cookies (np. ciasteczek celem analizy Państwa zachowań w procesie surfowania po sieci), wówczas w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych są one traktowane oddzielnie.

LOGI SERVERA
Dostawca stron automatycznie pobiera i zapisuje informacje w tak zwanych plikach „serwer log“, które Państwa przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • referrer URL
  • nazwa hosta łączącego się komputera
  • godzina zapytania serwera
  • adres IP

Nie prowadzimy tych danych wraz z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych celem wypełnienia umowy lub podjęcia kroków przygotowujących jej zawarcie. FORMULARZ KONTAKTOWY Jeżeli składają Państwo do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego, to Państwa dane z formularza (włącznie z podanymi tam przez Państwa danymi kontaktowymi) są u nas zapisywane celem opracowania zapytania oraz na wypadek ewentualnych pytań dodatkowych. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Państwa wyraźnej zgody.

Przetwarzanie zawartych w formularzu kontaktowym danych następuje wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy przesłanie do nas mailem nieformalnej informacji. Takie cofnięcie zgody nie narusza legalności dokonywanego do momentu wspomnianego cofnięcia procesów przetwarzania danych.

Zawarte w formularzu kontaktowym dane pozostają u nas, aż do momentu zażądania z Państwa strony ich usunięcia. Cofnięcia Państwa zgody na ich zapisywanie lub ustania celu zapisu danych (np. po ukończonym opracowaniu Państwa zapytania). Obligujące nas postanowienia ustawowe – w szczególności okresy przechowywania danych – pozostają bez zmian..

Niniejszym chodzi tu o skróconą formę naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Pełną jej wersję znajdą Państwo tutaj!