2016

Dochodzi do zmian własności firmy. Jedyną właścicielką zostaje pani Barbara Angelika Gros-Petri.