1948

Firma założona przez Otto Petri Produkcja na potrzeby górnicze
oraz chemikalia dla lokalnego przemysłu górniczego (kopalnia rudy),