2017

Introduction of in-house label creation and 4C printing

2016

Dochodzi do zmian własności firmy. Jedyną właścicielką zostaje pani Barbara Angelika Gros-Petri.

1998

Firma Otto Petri – właściciel Thomas Petri została przekształcona w OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH

1993

Thomas Petri przejmuje firmę i kontynuuje jej działalność w formie przedsiębiorstwa jednoosobowego

1978

Poszerzenie działalności firmy o produkcję aerosoli dla techniki motoryzacyjnej rzemiosła i Przemysłu.

1967

Do firmy dołącza pan Thomas Petri

1953

Firmę przejmuje pan Ehrfried Petri

1948

Firma założona przez Otto Petri Produkcja na potrzeby górnicze
oraz chemikalia dla lokalnego przemysłu górniczego (kopalnia rudy),